@Yu -

“Wake up…!!! -起きる時間だワン(笑)🐶-” #Clock #inktober2018 #inktober #sonysketch

Yu
@Yu -

@GOTAGOTA‬ まだ寝てたいワン✨🐶(笑)

Yu
@Yu -

@redapple‬ 楽しんでもらえると嬉しいワン🎶🐶(笑)

Yu
@Yu -

@kooma‬ その通りだワン❗🐶👍✨(笑)

Yu
@Yu -

@hono‬ 嬉しいだワン💓🐶(笑)

GOTA(☆)
@GOTAGOTA -

十時起床!お寝坊〜(笑)

Hitomi🍎ひとみ
@redapple -

毎度毎度発想が面白い上に絵も可愛い🎵😆👌グッドだワン

kooma
@kooma -

あともちょっと寝かせてワン❗

h. ono
@hono -

可愛いワン!