@Rossella10_AJ -

Happy birthday!! ‪@Pinky_Donut‬ I hope you like it!! :D #pinkydonut#pinkydonutfanart #donut#FrostHeartmlp #mlp#mylittlepony #MyLittlePonyFriendshipIsMagic#pony#pegasus#happybirthday#happybday#birthday (base by klewgcg on DA)