@I_want_hug -

Face shape?1,2,3 or 4?

#SMILE
@The_diamont -

От това нищо не разбирам и е грозно ужас !!!!!!!!!☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️😠😠😠😠😠😠😈😈😈😈