@Scarlett_Zorro -

#myoc #myart #anime #manga #sonysketch #art #sketch #WIP #animeboy #boy