@Janice_Leung -

#爛繪師的小日常 由於最近中三考試很多東西要溫(๑ १д१)所以更得好慢阿啊啊啊啊…大家沒忘記我吧?〒▽〒(我可能最近只能更爛繪師啦(つд⊂)我po完要回去溫歷史了

Poki Chan
@Poki_chan -

@Janice_Leung‬ 没关系,有我技持你~♡(ŐωŐ人)

☆~Janice Leung~[艾薇拉].HK
@Janice_Leung -

@dog_food‬ 嗱嗱嗱…😂你係乖寶寶嘅話係唔會睇得出係中指嚟ga

☆~Janice Leung~[艾薇拉].HK
@Janice_Leung -

@Poki_chan‬ ( •̥́ ˍ •̀ू )謝謝你啊…最近更圖像烏龜一樣慢追蹤者一下掉很多

Poki Chan
@Poki_chan -

没把你忘记哦~ㅇㅅㅇ