@Janice_Leung -

發一下學校的視藝功課ε٩(๑> ₃ <)7з證明我沒死((話說那手畫的像豬蹄一樣(●─●)((太忙了都沒有仔細畫手www

☆~Janice Leung~[艾薇拉].HK
@Janice_Leung -

@ansonchu‬ 😂唔係ga ((我都想自訂主題,btw呢幅畫係要用非寫實方法表達你最難忘

Chu Wing Kiu(安生~馮希)
@ansonchu -

你d視藝功課係未自訂主題ga?畫得好jeng

☆~Janice Leung~[艾薇拉].HK
@Janice_Leung -

@Poki_chan‬ 謝謝(๑ºั╰╯ºั๑)((不過偷偷告訴你那是廣告彩啦www

Poki Chan
@Poki_chan -

Janice 大大的水彩画超美的(●♡∀♡)