@Wungry_WegryPL -

#photochallenge #aphczechrepublic - uratujesz mnie Radmíla, prawda?