@Shotan_Todoroki -

#MyHeroAcademia #PhotoChallenge@Xgalaxy_gurl_X‬ ‪@Naruto_legion‬ ‪@Toua_Todoroki1‬ ‪@The_quiet_beatle‬ ‪@T_o_k_y_o